Premies.


Subsidies en premies dakisolatie 2021 

Door je dak te isoleren kan je heel wat besparen op je energiefactuur en geniet je van een beter wooncomfort. Om je investering nog sneller terug te verdienen kan je in Vlaanderen aanspraak maken op diverse premies en andere financiële voordelen voor dakisolatie. Een overzicht van alle dakisolatie premies 2021 met info over de tarieven, voorwaarden en hoe je ze aanvraagt vind je hier.


1. Premie dakisolatie Fluvius (€ 4 tot 14 per m²)

Isoleer je het dak of de zoldervloer in een bestaand huis of appartement? Dan kan je daarvoor een dakisolatiepremie krijgen van netbeheerder Fluvius. Let op, je kan de isolatiepremie aanvragen voor dakisolatie of zoldervloerisolatie, niet voor beiden.

Wat is het bedrag van de dakisolatiepremie?

Het premiebedrag voor het isoleren van je dak hangt af van de uitgevoerde werken:

Type isolatiewerken Eindfactuur 2021
Dakisolatie € 4 per m²
(uitsluitend nachttarief: € 6 per m²)
Asbestverwijdering + dakisolatie € 12 per m²
(uitsluitend nachttarief: € 14 per m²)

 

LET OP: zoals je ziet, kan je rekenen op een verhoogde premie als je de dakisolatie combineert met asbestverwijdering of wanneer je aangesloten bent op het elektriciteitsnet met toepassing van uitsluitend nachttarief. Let op, je kan enkel aanspraak maken op de premie als je de isolatiewerken laat uitvoeren door een vakman.


2. Totaalrenovatiebonus (€ 625 tot 4.750)

Investeer je, naast dakisolatie, nog in 2 andere energiebesparende maatregelen voor jouw woning of appartement? Dan kan je in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus. Het komt erop neer dat als je binnen 5 jaar min. 3 premies van netbeheerder Fluvius aanvraagt, je bovenop die premies een bonus krijgt.

 

Om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je investeren in minstens 3 van de onderstaande energiebesparende maatregelen:

 

- dak- of zoldervloerisolatie (R-waarde ≥ 4,50 m² K/W)

- buitenmuurisolatie (R-waarde ≥ 3 m² K/W), binnenmuurisolatie (R-waarde ≥ 2 m² K/W)

- spouwmuurisolatie (≥ 50 mm lambda max. 0,065 W/mK)

- vloer- of kelderisolatie (R-waarde ≥ 2 m² K/W)

- nieuwe beglazing (U-waarde ≤ 1,0 W/m²K)

- zonneboiler

- warmtepomp

- ventilatiesysteem

 

Wat is het bedrag van de Totaalrenovatiebonus?

De Totaalrenovatiebonus wordt in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de 3e investering:

Aantal investeringen Totaalrenovatiebonus voor eengezinswoningen Totaalrenovatiebonus voor appartementen
3 € 1.250 € 625
4 € 1.750 € 875
5 € 2.750 € 1.375
6 € 3.750 € 1.875
7 € 4.750 €2.375

 

LET OP: de werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op deze Totaalrenovatiebonus moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 

Voor wie + welke gebouwen: de Totaalrenovatiebonus geldt voor woningen of appartementen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

 

Datum van de werken: de eindfactuur van de eerste investering mag niet ouder zijn dan 1 januari 2017. De investeringen moeten ook uitgevoerd worden binnen een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de eindfactuur datum van de eerste investering.

 

Hoe Totaalrenovatiebonus aanvragen?

Het toekennen van de Totaalrenovatiebonus verloopt automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen uitgevoerd zijn die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus nemen ze contact met je op. Om de totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je de energiebesparende maatregelen dus eerst laten uitvoeren en er de premie voor aanvragen bij Fluvius.

 

LET OP: je kan deze premies pas aanvragen nadat de werken uitgevoerd zijn en je de facturen betaald hebt. Een vakman kan je hierover informeren en voorziet van je van alle nodige documenten om je aanvraag in te dienen.


3. Overkoepelende renovatiepremie (20% of 30% van de facturen)

Combineer je het plaatsen van dakisolatie met structurele werken aan de dakstructuur (opbouw of vervanging), dan kan je aanspraak maken op de overkoepelde renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen. Je kan deze overkoepelende renovatiepremie, behalve voor dakwerken, ook aanvragen voor bepaalde ruwbouwwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties (centrale verwarming, elektrische installaties en sanitair).

 

Wat is het bedrag van de Overkoepelende renovatiepremie?

De renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw). Welk percentage voor jou van toepassing is is afhankelijk van je inkomen.

 

Let op, je moet wel voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. De werken moeten dus uitgevoerd en gefactureerd zijn alvorens je de premie kan aanvragen. Benieuwd naar de prijs en het premiebedrag voor jouw project? Ontvang vrijblijvend offertes van gespecialiseerde isolatiebedrijven.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op de overkoepelende renovatiepremie gelden deze voorwaarden:

 

Voor wie + welke gebouwen: zowel bewoners (je bent meerderjarig en woont in de woning als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht) als verhuurders (je moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar) kunnen de renovatiepremie aanvragen. Het gebouw moet ook in het Vlaams Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn. Ook appartementen komen in aanmerking.

 

Eigendom: de eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mogen op het moment van de aanvraag geen andere woning in volle eigendom hebben.

 

Uitvoerder van de werken: je kan zowel facturen voorleggen van werken die uitgevoerd werden door een aannemer als facturen of bewijzen van materiaalaankopen voor werken die je zelf uitvoerde.

 

Inkomen: hierbij wordt gekeken naar het totale gezinsinkomen van het 2e jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat totale gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan:

Gezinssituatie Max. toegestane totale gezinsinkomen
Alleenstaande zonder persoon ten laste € 44.160
Alleenstaande met 1 persoon ten laste € 63.090
Gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden € 63.090
Per extra persoon ten laste + € 3.540

 

Hoe overkoepelende renovatiepremie aanvragen?

Je kan de overkoepelde renovatiepremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt. Die facturen mogen op het moment van de aanvraag niet meer dan 2 jaar oud zijn. Bij je aanvraag dien je ook een kopie van alle attesten, vergunningen, plannen, … toe te voegen. Een erkend vakman voorziet je van alle nodige documenten.

 

Wat na de aanvraag?

Binnen 1 maand na de aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging. Binnen de 8 maanden na een correcte aanvraag wordt je op de hoogte gebracht van de voorlopige beslissing: een weigering van de aanvraag of een goedkeuring met een berekening van het premiebedrag. Als je akkoord gaat met de beslissing, moet je verder niets doen. De uitbetaling gebeurt binnen 12 maanden na de aanvraag. Ga je niet akkoord met de beslissing, dan moet je binnen 1 maand beroep aantekenen.


Andere financiële voordelen voor dakisolatie

Naast bovenstaande premies zijn er voor de isolatie van een dak nog enkele andere financiële voordelen beschikbaar.

 

1. Verlaagd btw-tarief 6%

Is je woning ouder dan 10 jaar en wordt ze uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt, dan kom je voor het isoleren van je dak in aanmerking voor verlaagd btw tarief van 6% in plaats van het gebruikelijke tarief van 21%. De isolatiewerken moet dan wel uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De levering en de plaatsing van de materialen moet daarbij door dezelfde erkende aannemer gebeuren.

 

Gemeentelijke premies voor isolatie

Heel wat Vlaamse gemeentebesturen geven eigen premies uit voor isolatiewerken. De bedragen van deze premies en de voorwaarden verschillen per gemeente. Je dient dus zelf te gaan informeren bij je eigen gemeente.