Premies.

Premie dakrenovatie 2022: hier heb je recht op!

Premie dakrenovatie: zijn er meerdere premies? Wat zijn de bedragen en voorwaarden? In dit artikel vind je een overzicht van de verschillende premies voor dakrenovatie en andere maatregelen om de kostprijs voor je dakwerken te verlichten. Ontdek tegelijk voor welke premie jouw dakrenovatie in aanmerking kan komen. (Laatste update: 13 januari 2022)

Overzicht premies dakrenovatie 2022

Premies dakwerken Bedrag Voorwaarden
Overkoepelende renovatiepremie 20 % of 30 % van de facturen – Je facturen zijn minstens gelijk aan € 2.500
Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie € 8 per m² – De werken zijn uitgevoerd door een erkende aannemer (vanaf 2021)
– Je woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet
Totaalrenovatiebonus € 1.250 – € 4.750    (eengezinswoningen)
€ 625 – € 2.375 (apppartementen)
– Nog minstens 2 energiebesparende maatregelen nemen
– Je woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet
– De eerste factuur heeft een datum tussen 1/1/2017 en 31/12/2021

Premies dakwerken: hoe vraag je premies en subsidies aan?

Je kan premies en subsidies zowel per post als online aanvragen. Indien je de aanvraag digitaal doet, zorg je er best voor dat je alle facturen en andere bewijsstukken ook digitaal ter beschikking hebt. Op die manier ben je zeker dat je dossier van de eerste keer vervolledigd kan worden.

Ook is het belangrijk dat de facturen niet te oud zijn. Bij de meeste premieaanvragen mogen de facturen niet ouder dan 1 jaar zijn. Check daarom eerst of je facturen aan de juiste voorwaarden voldoen.

Hou ook rekening met het feit dat je voor sommige premies je facturen dient voor te leggen, die een minimumbedrag hebben.

Overkoepelende renovatiepremie van de Vlaamse overheid

Ben je van plan je dak te renoveren? Dan kom je in aanmerking voor de renovatiepremie van de Vlaamse overheid. Dit maakt het mogelijk om een deel van je kosten te recupereren. Lees verder om te ontdekken voor welke soort dakwerken je in aanmerking komt voor deze premie en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

1. Wat is er voorzien in de dakrenovatie premie van de Vlaamse overheid?

De renovatiepremie van de Vlaamse overheid wil eigenaars van een woning (of de huurders) steunen in hun inspanningen om hun woning leefbaar te houden.

De werken zijn opgedeeld in vier categorieën. Categorie 2 richt zich specifiek tot werken aan het dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, dakgoot en afvoer.

Volgende renovatiewerken komen in aanmerking voor een premie voor dakrenovatie van de Vlaamse overheid:

 1. Afbreken en vervangen van bestaande dakconstructies
 2. Vernieuwen van de dakbedekking (deze moet waterdicht zijn)
 3. Aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 4. Het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen (premie nieuwe ramen, schouwen, koepels, …)
 5. Plaatsen van een overzetdak over een asbestvrije dakbedekking
 6. Behandelen van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten

Volgende dakwerken komen niet in aanmerking voor een renovatiepremie bij de Vlaamse overheid:

 1. Verandadaken
 2. Afdaken
 3. Werken die niet bewezen worden door een factuur of waarvan op de factuur onvoldoende informatie over de aard en omvang van de werken staat. Laat daarom de werken uitvoeren door een aannemer.

Naast de renovatiepremie van de Vlaamse overheid die een specifiek luik voor werken aan het dak bevat zijn er nog andere premies waarop je wellicht een beroep kunt doen.

2. Hoeveel bedraagt de Vlaamse renovatiepremie?

Het specifieke luik voor premies en subsidies voor dakwerken heeft geen maximum factuurbedrag dat je kan voorleggen. Daarnaast is er ook geen maximumbedrag dat je terugbetaald kan krijgen van de Vlaamse overheid. Afhankelijk van je inkomen bedraagt de premie gemiddeld 20% tot 30% van het bedrag.

Let op: er is wel een minimumbedrag aan facturen dat je moet kunnen voorleggen. Dat bedrag is gelijk aan € 2.500.

3. Renovatiepremie dak: wat zijn de voorwaarden?

Aan de renovatiepremie van de Vlaamse overheid zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je aan al deze voorwaarden voldoet voor je een premie dakrenovatie aanvraagt op de website van de Vlaamse overheid.

 • Enkel woningen, gebouwen en appartementen in het Vlaamse Gewest kunnen van de premie genieten (dus geen studentenkamers).
 • Het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd moeten ten minste dertig jaar oud zijn.
 • De facturen mogen niet meer dan twee jaar oud zijn met een minimumbedrag van € 2.500 exclusief btw.
 • Voor aanvragen in mag je gezamenlijk inkomen van de voorbije twee jaar (bij gehuwden of samenwonenden) niet hoger zijn dan € 63.090 euro, dit te verhogen met € 3.540 per persoon die je ten laste hebt.
 • Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt eveneens het bedrag van € 63.090, dit nog te verhogen met € 3.540 per persoon die je ten laste hebt.
 • Alleenstaanden zonder personen ten laste mogen twee jaar voor de aanvraag niet meer dan € 44.160 inkomen hebben.
 • U moet bewoner of verhuurder zijn van de woning waarvoor je de premie aanvraagt. Zijn er meerderjarige medebewoners, dan moeten zij de aanvraag ook ondertekenen. Uitzondering hierop zijn de meerderjarige inwonende kinderen en de ouders van de bewoners.

Bent u verhuurder, dan moet de woning voor ten minste negen jaar aan een sociaal verhuurkantoor verhuurd worden.

In de drie jaar voorafgaande aan de aanvraag tot premie mag u geen andere woning of studentenhuis in volle eigendom hebben.

4. Welke facturen komen in aanmerking?

De facturen mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar (in sommige gevallen 1 jaar). Voor de premie komen zowel facturen uitgevoerd door een aannemer als de facturen voor de aankoop van materialen voor de werken die u zelf heeft uitgevoerd in aanmerking.

5. Hoe kan ik de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid aanvragen?

Het aanvragen van de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid kan op twee manieren:

 1. Online via het woonportaal van de Vlaamse overheid via de website wonenvlaanderen.be
 2. Per post

 

Binnen de maand krijg je een ontvangstbevestiging van je premie-aanvraag. Binnen de acht maanden krijg je een antwoord of uw aanvraag ontvankelijk is. Is dat het geval, dan gebeurt de uitbetaling binnen de twaalf maanden na het indienen van de aanvraag.

Isolatiepremie dak

Overweeg je om jouw dak te renoveren? Dan is het zeker de moeite waard om de nodige aandacht aan de isolatie van het dak te besteden. Bij het isoleren van je dak kom je wellicht in aanmerking voor een premie van de netbeheerder.

Het precieze bedrag van de isolatiepremie voor je dak hangt af van wie de werken uitvoert:

 1. Voer je de werken zelf uit: je kan vanaf 2021 geen premie meer krijgen
 2. Laat je de premie uitvoeren door een aannemer: de premie bedraagt € 4 per m² dakisolatie

Vanaf 2021 kan je ook beroep doen op een verhoogde dakisolatiepremie als je ook asbest laat verwijderen van je oude golfplaten. Die premie bedraagt € 12 per m².

Aan de isolatiepremie voor je dak zijn bijkomende voorwaarden verbonden op het vlak van de isolatiewaarde. Zo moet de isolatie een minimale Rd-waarde van 4,5 m² K/W hebben.

Premies dakwerken : mogelijkheid tot een lager btw-tarief

Misschien komt u in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief bij de dakwerken aan uw woning.
Dit zijn de voorwaarden:

 1. Je woning is ouder dan tien jaar
 2. De premie geldt voor zowel kosten van het materiaal als de arbeidskosten uitgevoerd door een vakman

Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor een verlaging van het btw-tarief van 21% naar een btw-tarief van 6%.

Wat als je al eerder een premie voor dakwerken heeft ontvangen?

Heb je de voorbije tien jaar al een renovatiepremie van de Vlaamse overheid ontvangen? Dan kom je niet meer in aanmerking voor een nieuwe premie. Dat geldt ook in het geval dat je een huis hebt gekocht en de vorige bewoner deze premie in de voorbije tien jaar heeft ontvangen.


Renovatiepremie 2022: op welke steun kan je dit jaar rekenen?

De complexiteit van de renovatiepremie leidde de afgelopen jaren meermaals tot onduidelijkheid en verwarring. In 2022 zijn er enkele aanpassingen gebeurd in het premie-aanbod. De belangrijkste verandering in 2022 zal zijn dat de huidige renovatiepremie en de energiepremie van netbeheerder Fluvius samensmelten tot ‘Mijn VerbouwPremie’, een vereenvoudigde renovatiepremie.

In dit artikel bespreken we naast deze nieuwe VerbouwPremie ook alle andere belangrijke renovatiepremies voor 2022. En we blikken ook al even vooruit naar de premies voor 2023 die al bekend zijn.

Overzicht financiële steunmaatregelen in 2022

Renovatiepremie 2022 wordt: Mijn VerbouwPremie

De laatste 2 jaren is het aantal aanvragen voor renovatiepremies, subsidies renovatie, met meer dan 42 % gedaald. De complexiteit van de aanvraagprocedures zorgen ervoor dat veel mensen de premie niet meer aanvragen. Daarnaast zijn velen gewoon niet op de hoogte van het mijnverbouwpremie-aanbod waarvoor ze in aanmerking kunnen komen.

De Vlaamse Overheid heeft daarom beslist om verregaande veranderingen door te voeren. Die zullen uiteindelijk resulteren in een vereenvoudigde renovatiepremie vanaf 1 juli 2022. De bestaande renovatiepremies vlaanderen en energiepremies van Fluvius zullen dan gebundeld worden in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie.

Deze nieuwe renovatiepremie of ‘Mijn VerbouwPremie’ zal je dus vanaf de tweede helft van 2022 kunnen aanvragen. Deze vereenvoudigde premie heeft als doel verbouwers opnieuw te motiveren en te stimuleren om de premie aan te vragen.

Aan de voorwaarden, procedure, bedragen enzovoort, wordt nog volop gewerkt. Toch zijn de grote krijtlijnen al bekend, weliswaar onder voorbehoud.

Renovatiepremie voorwaarden

Investeer je in de energie-efficiëntie van een woning, appartement, appartementsgebouw of niet-residentieel gebouw? In al deze gevallen kom je in aanmerking voor de vernieuwde renovatiepremie.

Het betreft investeringen in dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler.

Er wordt ook rekening gehouden met de laagste- en middelste-inkomensgroep. Investeren ze gelijktijdig in de woningkwaliteit, dan kunnen ze eveneens aanspraak maken op de eengemaakte premie.

Bedrag renovatiepremie 2022

De Vlaamse renovatiepremie bedraagt in 2022 20 % of 30 % van de factuur van de werken met minimum 1.250 euro en maximum 3.333 euro.

30 % premie

Als je eigenaar-bewoner bent, zal het premiebedrag variëren naargelang je gezinsinkomen en gezinssamenstelling.

 • Alleenstaande: je hebt geen personen ten laste en hebt een jaarinkomen van maximum 32.890 euro.
 • Alleenstaande met persoon ten laste: je bent alleenstaande, hebt 1 persoon ten laste en een jaarinkomen van maximum 46.170 euro. Als je nog extra personen ten laste hebt, mag je bij die maximumgrens 3.700 bijrekenen.
 • Samenwonend: je bent feitelijk of wettelijk samenwonend of gehuwd met een jaarinkomen van maximum 46.170 euro. Voor iedere persoon ten laste mag je bij de maximumgrens 3.700 euro bijtellen.

De premie bedraagt ook 30 % indien de eigenaar van de gerenoveerde woning 3 jaar of langer verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor (ook wel SVK genoemd).

20 % premie

Voor alle andere aanvragers bedraagt de premie 20 % met een maximum van 2.500 euro voor iedere categorie van werken. Het factuurbedrag moet wel minstens 2.500 euro zijn (excl. BTW).

Hou wel in het achterhoofd dat voor technische installaties het investeringsbedrag waarmee de premie berekend wordt niet hoger mag zijn dan:

 • Centrale verwarming: 7.500 euro (excl. btw)
 • Elektrische en sanitaire installaties: 3.750 euro (excl. btw)

Voor alle categorieën samen kan de renovatiepremie niet meer bedragen dan 10.000 euro.

De premie bedraagt 20%, met een maximum van 2.500 euro per categorie van werken, voor alle andere aanvragers.

Aanvraagprocedure

Je zal de nieuwe renovatie subsidies, Mijn VerbouwPremie, vermoedelijk vanaf 1 oktober 2022 kunnen aanvragen. Een precieze datum is nog niet gekend. Wat wel geweten is, is dat je het online zal kunnen aanvragen en dat de facturen die je mag indienen maximum 2 jaar mogen zijn. 


Premie zonnepanelen toch niet verlaagd in 2022

Om het wegvallen van de terugdraaiende teller te compenseren, krijgt iedereen die sinds 2021 zonnepanelen plaatst een premie tot 1.500 euro. Met deze premie blijft de gemiddelde terugverdientijd van 10 jaar behouden en wordt er een rendement van 5% op 15 jaar gegarandeerd.

Normaal ging deze premie vanaf 2022 afgebouwd worden, maar uiteindelijk werd er beslist om de premie ook in 2022 te behouden. Pas in 2023 wordt de premie verlaagd naar 750 euro en in 2024 zal ze 375 euro bedragen.


Premies warmtepomp verhoogd in 2022

Een nieuwe mazoutketel plaatsen of een oude vervangen is vanaf dit jaar niet meer toegestaan. Een goed alternatief is een condensatieketel op gas. Maar het interessantste alternatief is een warmtepomp, zeker nu de gasprijzen zo hoog liggen. Een warmtepomp is het meest energiezuinige en zal op termijn ook verplicht worden. Zo zal het vanaf 2023 al verplicht zijn om in nieuwbouwwoningen minstens met hybride warmtepompen te verwarmen.

Sinds 2022 werden de premies voor warmtepompen flink verhoogd. Hieronder vind je een overzicht. Ze bedragen telkens maximum 40% van de factuur.

Soort warmtepomp Premie 2021 Premie 2022
Hybride warmtepomp 800 euro 1.500 euro
Lucht-lucht warmtepomp 1.500 euro 2.250 euro
Geothermische warmtepomp 4.000 euro 4.000 euro

 

Belangrijk om de premie te kunnen aanvragen is dat je voor en na de werken een EPC laat opmaken door een energiedeskundige type A.


Renteloze renovatielening tot 60.000 euro

Wie zijn nieuw aangekochte woning binnen de vijf jaar renoveert tot energielabel A, B of C, kan genieten van een renteloze renovatielening. Voorwaarde is dat het gebouw ‘wonen’ als hoofdbestemming heeft. Naast de gezinswoning komt sinds 2021 ook een tweede verblijf of investeringspand om te verhuren in aanmerking.

Je sluit deze lening af bij je bank aan dezelfde rentevoorwaarden als je hoofdkrediet. De Vlaamse overheid betaalt je dan jaarlijks een rentesubsidie uit zodat de lening renteloos is.

Om de lening te kunnen aanvragen, moet je voor en na de werken een EPC-attest kunnen voorleggen. Enkel woningen met label E of F komen in aanmerking. De renovatie moet af zijn binnen de 5 jaar nadat je de woning hebt gekocht. Je moet dan opnieuw een EPC-attest laten opmaken om je nieuw behaalde label aan te tonen.

Je kan maximaal 60.000 euro renteloos ontlenen indien je tot label A renoveert. Bij renovatie tot label B of C kan je respectievelijk tot 45.000 euro en 30.000 euro renteloos ontlenen. Koop je een appartement en renoveer je tot label A, dan kan je maximaal 45.000 euro renteloos ontlenen en tot 30.000 euro voor label B.

Wie sinds 2021 een woning erft of geschonken krijgt, kan bij het Energiehuis in zijn regio een gelijkaardige renteloze lening aanvragen, de energielening+. Je moet wel aan enkele voorwaarden van de renovatielening voldoen.

Uitbreiding renteloze renovatielening vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 kan je ook van deze lening genieten als je renoveert tot label D. Je kan dan lenen voor 20.000 euro op een looptijd van 20 jaar.

Wie meer doet dan het behalen van het D-label zal zelfs kunnen genieten van een negatieve rente. Renoveer je tot label A, dan krijg je jaarlijks 1,5% rente extra, voor label B is dat 1% en voor een renovatie tot het C-label geldt 0,5% negatieve rente.


Verdubbelde premie nieuwe ramen

Ga je in een bestaande woning nieuwe ramen plaatsen? Kies dan voor hoogrendementsglas. De basispremie voor isolerende beglazing werd sinds 2021 namelijk verdubbeld van 8 naar 16 euro per m²! Dit premiebedrag blijft ook gelden in 2022.

Deze premie kan je aanvragen bij Fluvius en geldt voor woningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet en waarbij de beglazing geplaatst en gefactureerd werd door een aannemer.


Premie buitenmuurisolatie verdubbeld

Ook de isolatiepremie 2022 van je muren langs de buitenkant werd vorig jaar verdubbeld. Nu krijg je van Fluvius 30 euro per m² in plaats van 15 euro. Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten de werken uitgevoerd worden door een aannemer en moet je huis vóór 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. In geval van asbestverwijdering en isolatie wordt er nog een extra premie bovenop gegeven.

💡 TIP: Combineer gevelbekleding met buitenmuurisolatie

Wil je je gevel bekleden met crepi, spuitkurk of een ander type gevelbekleding? En heb je geen spouwmuurisolatie? Dan is dit de ideale gelegenheid om je gevel ineens langs de buitenkant te isoleren:


Sloop- en heropbouw: 6% btw of 10.000 euro premie

Wanneer je woning in erg slechte staat is, kan volledig afbreken en heropbouwen een betere keuze zijn in plaats van renoveren. Maar dat wordt doorgaans aanzien als nieuwbouw, waardoor je 21% btw moet betalen. Gelukkig betaal je onder bepaalde voorwaarden slechts 6% btw:

 • Als de afbraak en wederopbouw in één keer gebeurt
 • Indien de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt
 • In de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel en Etterbeek

Wie niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief kan in 2022 genieten van een verhoogde sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro. In 2020 was dat 7.500 euro.


Asbest dak verwijderen

Asbest is een schadelijke stof die je terug kan vinden in verschillende soorten daken. Wil je je asbest dak verwijderen? Dat is aangeraden, zeker wanneer deze zich in slechte staat bevindt. Want wanneer je asbestvezels inademt, kan je ernstig ziek worden. Daarnaast is het schadelijk voor het milieu. 

Wat is een asbest dak?

Daken die al oud zijn kunnen asbest bevatten. Vroeger werd namelijk asbestcement gebruikt voor de productie van daken. Deze stof echter is schadelijk, zeker wanneer het dak niet meer in goede staat verkeert. Want wanneer asbest loskomt en je deze vezels inhaleert, loop je risico op verschillende kankers. Het is dus een goede zaak om een dak met asbest te verwijderen. Dit voor je eigen gezondheid en die van het milieu.

Er zijn 2 soorten asbestdaken:

 

 • Niet-gebonden asbest (los): hierbij zitten de vezels los.
 • Hechtgebonden asbest (vast): hierbij zitten de vezels vast. Deze kunnen nog in orde zijn of moeilijk te verwijderen, verweerd of beschadigd zijn.

Is een asbest dak verwijderen verplicht?

De Vlaamse regering heeft beslist dat tegen 2034 alle asbestdaken moeten worden vervangen. Wanneer je dak in goede staat verkeert, is het niet schadelijk. Je kan het verwijderen dan nog even uitstellen. Slechts wanneer het dak verouderd, verweerd of beschadigd is, vormt het een gevaar. De vezels zitten dan los en kunnen worden ingeademd. Dan is het zo snel mogelijk verwijderen van het dak toch aangeraden.

Je moet dus zelf inschatten welk risico je loopt. Ben je niet zeker, dan kan je je laten bijstaan door een professionele asbestverwijderaar. Deze beschikken over de nodige kennis om de juiste keuze te maken.

Je mag geen herstellingen of andere werken uitvoeren op een asbest dak. Bij elke vorm van uitvoering waarbij asbestvezels vrijkomen, is het gevaarlijk voor je gezondheid en de natuur. Je mag er dus bijvoorbeeld geen zonnepanelen op plaatsen. Enkel verwijderen en vervangen is dus toegestaan.

Premies

De Vlaamse overheid biedt wel een mogelijkheid op verhoogde premie aan wanneer je het verwijderen van asbest combineert met isolatie. Dit geldt enkel wanneer je de werken laat uitvoeren door een erkende asbestverwijderaar.